IANTD 

IANTD is ooit begonnen als organisatie voor nitrox duikers, maar houdt zich tegenwoordig bezig met technisch duiken in de allerbreedste zin. Je vindt hier opleidingen van Advanced Nitrox tot en met Full Trimix, maar ook voor rebreathers, Free Diving of Full Cave.

De cursus waar je mee start is Advanced Nitrox, een opleiding in decompressieduiken met verschillende nitrox-mengsels. Je duikt op lucht naar maximaal veertig meter, maar decomprimeert met andere gassen.
• Een kennismaking met Trimix breidt Advanced Nitrox uit tot Advanced Recreational Trimix.
• Daarna komt Normoxic Trimix: duiken met trimix tot een diepte van zestig meter.
• In de Full Trimix-opleiding maak je nog grotere dieptes bereikbaar door te kiezen voor een lager zuurstofgehalte van je ademgas dan bij Normoxic.

Voor grotduiken kan je ook bij ons terecht: wij geven de IANTD-cursussen Cavern, Intro to Cave, Full Cave en Technical Cave. Ook voor de instructeursopleidingen van Advanced Nitrox tot en met Trimix ben je bij De Tuimelaar aan het goede adres.

Recreational Trimix & Advanced Recreational Trimix

Advanced Nitrox is een inleiding in het technische duiken, en door de korte cursusduur geschikt om te doen als je wilt proberen of technisch duiken iets voor jou is. In de cursus leer je speciale deco-tabellen te gebruiken voor je duikplanning.

Cave Diving

IANTD kent als technische duikorganisatie uiteraard ook een afdeling grotduiken. De Tuimelaar kan deze opleidingen bieden. Naast de IANTD Cave opleidingen geeft de Tuimelaar ook les voor de NACD

Pin It on Pinterest